zapnutí nebo vypnutí automatických restartů Windows 10 po pádu

Jak zapnout nebo vypnout automatický restart Windows 10 po pádu

Modrá obrazovka smrti (BSOD), čili havárie systému Windows 10 nejčastěji z důvodu hardwarového problému ve výchozím nastavení způsobí automatický restart systému. Ukážeme si, jak tento automatický restart Windows 10 povolit, či zakázat.

  • stisknu klávesy win+r, otevře se dialogové okno spustit
  • napíšu do něj SystemPropertiesAdvanced.exe a kliknu na OK
  • na záložce upřesnit v sekci Spouštění a zotavení systému kliknu na tlačítko nastavení
  • odškrtnu zatržítko automaticky restartovat a kliknu na OK

Jiný postup:

  • spustím příkazový řádek (cmd)
  • pro zapnutí automatického restartu napíšu příkaz wmic RecoverOS set AutoReboot = True
  • pro vypnutí automatického restartu napíšu příkaz wmic RecoverOS set AutoReboot = False
  • vypnu příkazový řádek

zdroj: https://www.tenforums.com/tutorials/69012-enable-disable-bsod-automatic-restart-windows-10-a.html

zpět na Servis PC

automatický restart Windows 10